BIOS (Basic Input/Output System) to oprogramowanie wbudowane w pamięć komputera, które pozwala na zarządzanie podstawowymi funkcjami sprzętu, takimi jak inicjalizacja sprzętu, testy sprzętu i zarządzanie bootowaniem. W tym artykule omówimy podstawowe ustawienia w BIOS, które warto poznać i zrozumieć.

Spis treści:

  1. Ustawienia bootowania (Boot Settings)
  2. Ustawienia czasu i daty (Time and Date Settings)
  3. Ustawienia energii (Power Management Settings)
  4. Ustawienia kontrolera SATA (SATA Controller Settings)
  5. Ustawienia zabezpieczeń (Security Settings)
  • Ustawienia bootowania pozwalają na kontrolowanie kolejności bootowania z różnych nośników.

  • Ustawienia czasu i daty są ważne dla poprawnego działania programów i usług systemowych.

  • Ustawienia energii pozwalają na zarządzanie zużyciem energii przez komputer.

  • Ustawienia kontrolera SATA pozwalają na wybór trybu działania kontrolera (IDE, AHCI, RAID).

  • Ustawienia zabezpieczeń służą do zarządzania hasłami dostępu do BIOSu, systemu oraz blokowania portów USB.

Ustawienia bootowania (Boot Settings)

Ustawienia bootowania pozwalają na kontrolowanie kolejności, w której komputer próbuje uruchomić system operacyjny z różnych nośników (dysk twardy, napęd optyczny, pendrive itp.). Zmiana kolejności bootowania może być przydatna, np. podczas instalacji nowego systemu operacyjnego.

Ustawienia czasu i daty (Time and Date Settings)

BIOS pozwala na kontrolowanie ustawień czasu i daty systemu. Ważne jest, aby te ustawienia były poprawne, ponieważ mogą wpłynąć na działanie niektórych programów i usług systemowych.

Ustawienia energii (Power Management Settings)

Ustawienia te pozwalają na zarządzanie zużyciem energii przez komputer. Można tu dostosować ustawienia takie jak tryb uśpienia, wyłączanie dysku twardego czy monitora po określonym czasie bezczynności.

Ustawienia kontrolera SATA (SATA Controller Settings)

W BIOS można zmienić tryb działania kontrolera SATA na komputerze, wybierając między trybami IDE, AHCI lub RAID. Zmiana trybu może wpłynąć na wydajność i kompatybilność dysków twardych.

Ustawienia zabezpieczeń (Security Settings)

W BIOS można również zarządzać ustawieniami zabezpieczeń komputera, takimi jak hasła dostępu do BIOSu, hasła uruchamiania systemu, czy blokowanie portów USB.