Dla większości osób Windows 10 jest darmowym uaktualnieniem albo dodatkiem do nowego komputera PC lub laptopa. Jeśli dokonałeś aktualizacji z Windowsa 7 lub 8, Windows 10 zostanie automatycznie aktywowany po połączeniu z serwerami Microsoft online. Nie musiałeś podawać żadnego klucza aktywacyjnego jako, że miałeś prawo do kopii Windowsa 10 jako klient i użytkownik systemu Windows 7 lub 8.

Nowy model aktywacji systemu

Jeśli szukasz klucza aktywacyjnego po uaktualnieniu to go nie znajdziesz. Nawet większość specjalistycznych programów do wydobywania takich informacji jest bezsilna. Zwracają tylko domyślny kod, którym opisana jest każda kopia systemu zamiast aktualnego klucza. Powodem tego jest fakt, że w Windowsie 10 zmienia się typowy model rejestracji produktu Microsoft. Po darmowym przejściu ze starszego systemu na Windows 10 nie otrzymujemy normalnego kodu a zamiast tego do naszej konfiguracji przypisane są cyfrowe uprawnienia. Oczywiście nie oznacza to, że klucz aktywacyjny nie istnieje jest po prostu dobrze ukryty. Po reinstalacji systemu na tym samym komputerze będzie on automatycznie aktywowany w przeciągu kilku minut do kilku dni. Możesz sprawdzić swój status aktywacji w następujący sposób: Ustawienia -> Aktualizacje i zabezpieczenia -> Aktywacja. Można również przypisać dane cyfrowe uprawnienia do konta Microsoft i wtedy po zmianie sprzętu można aktywować system, niestety nie działa to jeszcze idealnie i mimo wszystko często kończy się telefonem do Biura Obsługi.

Ukryty klucz aktywacji systemu

Istnieje kilka przypadków kiedy będzie potrzebny klucz produktu. Jeśli po uaktualnieniu z systemu Windows 7 lub 8 na Windows 10 planujesz drastycznie zmienić konfigurację swojego komputera PC lub kiedy instalujesz świeżą kopię systemu na nowym komputerze. Oba te przypadki dotyczą instalacji świeżej kopii systemu. Przy zakupie komputera stacjonarnego lub laptopa na sprzęcie powinna być naklejka z kluczem, lub powinien on być zawarty w załączonej dokumentacji. Klucz produktu ma długość 25 znaków – zarówno liter jak i cyfr – i wygląda tak: PRODUCT KEY: XXXXX-XXXXX-XXXXX-XXXXX-XXXXX. Klucze z wcześniejszych systemów nie będą działać podczas aktywacji systemu Windows 10. Po zmianie otrzymujemy nowy, ukryty klucz produktu dla nowego systemu operacyjnego i trzeba go znaleźć zanim zajmiesz się instalacją czystej kopii systemu. Aby go znaleźć będzie nam potrzebny mały program znany jako ProduKey. Jest to niezwykle popularny program, który pozwala znaleźć kody ponad 1000 różnych programów. Po uruchomieniu zobaczysz klucz zaraz obok kodu ID produktu.

Product name Product ID Product key
Windows 10 XXXXX-XXXX-XX-XXXXX XXXXX-XXXXX-XXXXX-XXXXX-XXXXX