BIOS (Basic Input/Output System) to program wbudowany w komputer, który zarządza sprzętem i umożliwia komunikację między systemem operacyjnym a sprzętem. BIOS jest niezbędny do prawidłowego działania komputera, a czasami musimy się do niego zalogować, aby zmienić ustawienia, zaktualizować oprogramowanie lub naprawić problemy ze sprzętem. W tym artykule omówimy, jak zalogować się do BIOSu.

Spis treści:

 1. Przygotowanie do logowania
 2. Włączenie komputera i wejście do BIOSu
 3. Nawigacja w BIOSie
 4. Zmiana ustawień w BIOSie
 5. Zapisanie zmian i wyjście z BIOSu
 6. Podsumowanie
 • Zanim zalogujesz się do BIOSu, upewnij się, że komputer jest wyłączony i podłączony do zasilania.

 • Włącz komputer, naciskając odpowiedni klawisz, aby wejść do BIOSu (zwykle F2, F10, F12, Delete lub Esc).

 • Używaj klawiszy strzałek, aby nawigować po menu i opcjach BIOSu.

 • Zmień ustawienia według potrzeb, a następnie naciśnij Enter, aby zapisać zmiany.

 • Przejdź do menu „Exit” (Wyjście) i wybierz opcję „Save Changes and Exit” (Zapisz zmiany i wyjdź) lub „Save and Exit Setup” (Zapisz i wyjdź z konfiguracji), a następnie naciśnij Enter.

Przygotowanie do logowania

Zanim zalogujesz się do BIOSu, upewnij się, że komputer jest wyłączony. Następnie włóż przewód zasilający do gniazdka i włóż go do komputera.

Włączenie komputera i wejście do BIOSu

Włącz komputer, a następnie naciskaj odpowiedni klawisz, aby wejść do BIOSu. Ten klawisz różni się w zależności od producenta płyty głównej i modelu komputera. Zwykle jest to klawisz F2, F10, F12, Delete lub Esc. Możesz sprawdzić instrukcję obsługi komputera lub stronę internetową producenta, aby dowiedzieć się, który klawisz jest odpowiedni dla Twojego urządzenia.

Nawigacja w BIOSie

Po wejściu do BIOSu zobaczysz ekran z menu i opcjami. Używaj klawiszy strzałek na klawiaturze, aby nawigować między różnymi opcjami. W zależności od wersji BIOSu i producenta interfejs może się różnić. Niektóre z typowych menu to: Main (Główne) Advanced (Zaawansowane) Security (Bezpieczeństwo) Boot (Rozruch)

Zmiana ustawień w BIOSie

Gdy znajdziesz ustawienie, które chcesz zmienić, użyj klawiszy strzałek, aby je wybrać, a następnie naciśnij Enter. Zmodyfikuj ustawienie według potrzeb i naciśnij Enter, aby zapisać zmiany.

Zapisanie zmian i wyjście z BIOSu

Gdy zakończysz modyfikowanie ustawień, musisz je zapisać. Przejdź do menu „Exit” (Wyjście) i wybierz opcję „Save Changes and Exit” (Zapisz zmiany i wyjdź) lub „Save and Exit Setup” (Zapisz i wyjdź z konfiguracji), a następnie naciśnij Enter. Komputer zostanie ponownie uruchomiony, a zmiany zostaną zastosowane.

Podsumowanie

Zalogowanie się do BIOSu pozwala na dostęp do ustawień sprzętu i modyfikację ich w celu optymalizacji działania komputera. Pamiętaj, że wprowadzanie zmian w BIOSie może mieć wpływ na działanie systemu, więc wprowadzaj tylko te zmiany, które są niezbędne lub których jesteś pewien. Jeśli napotkasz problemy, możesz zawsze przywrócić domyślne ustawienia BIOSu, wybierając opcję „Load Default Settings” (Załaduj ustawienia domyślne) w menu.